Velkommen

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referant
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg:
  1. Formand (Åse modtager ikke genvalg)
  2. Bestyrelsesmedlem (Teddy)
  3. Bestyrelsesmedlem (Frode)
  4. Bestyrelsesmedlem (mangler)
  5. Revisor (Charlotte)
  6. Suppleant
 6. Beachvolley
 7. Indkomne forslag
 8. Evt.

Forslag kan sendes til: info@hundestedvolleyballklub.dk.

Vi så meget gerne at en kids-forælder stillede op i bestyrelsen.

Der vil blive serveret lidt snacks og drikkelse, meld derfor venligst deltagelse på forhånd. Du kan tilmelde hos en af trænerne eller via info@hundestedvolleyballklub.dk.

OBS: Sæsonslut 30. april. Vi ses igen til sæsonstart onsdag 27. august.