Velkommen

Vi spiller volleyball i Storebjerghallen i Hundested hver onsdag:

  • Kids - 17:30 - 19:00
  • Voksne - 19:00 - 21:00

Indkaldelse til generalforsamling i Hundested volleyball klub

Onsdag den 6. maj kl. 19:00 i Storebjerghallen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referant
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent (pt. 650,-/400,-)
  5. Valg til bestyrelse/suppleant:
  6. Beachvolley
  7. Indkomne forslag
  8. Evt.

Forslag kan sendes til: info@hundestedvolleyballklub.dk.

Der vil blive serveret lidt snacks og drikkelse, meld derfor venligst deltagelse på forhånd. Du kan tilmelde hos en af trænerne eller via info@hundestedvolleyballklub.dk.

OBS: Sidste træning 29. april. Sæsonstart onsdag 26. august.